HOTLINE: 043.784.2264

SERVICES WE PROVIDE

Công chứng

Công chứng

Hơn 6 năm hoạt động và triển khai dịch vụ dịch thuật với số lượng dự án đã lên tới 50000 khách hàng đã phục vụ

Xem tiếp
Dịch thuật

Dịch thuật

Hơn 6 năm hoạt động và triển khai dịch vụ dịch thuật với số lượng dự án đã lên tới 50000 khách hàng đã phục vụ

Xem tiếp
Phiên dịch

Phiên dịch

Hơn 6 năm hoạt động và triển khai dịch vụ dịch thuật với số lượng dự án đã lên tới 50000 khách hàng đã phục vụ

Xem tiếp
Bản địa hóa

Bản địa hóa

Hơn 6 năm hoạt động và triển khai dịch vụ dịch thuật với số lượng dự án đã lên tới 50000 khách hàng đã phục vụ

Xem tiếp
Đa phương tiện

Đa phương tiện

Hơn 6 năm hoạt động và triển khai dịch vụ dịch thuật với số lượng dự án đã lên tới 50000 khách hàng đã phục vụ

Xem tiếp

Us SUCCESS

after 5 year in the field we have work and delivered hight quality services to many companies and organization.

May you and your firm be the next one.

Google
Google
Samsung
Flicker
Foursquare
Pinterest

Trần Mạnh Tiến

" Viettonkin đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua trong công tác phiên dịch, giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt công việc được giao, cảm ơn Viettonkin. "

Trần Ngọc Hậu

" Tôi rất hài lòng với cung cách và tác phong làm việc của viettonkin, luôn đúng hẹn và đúng chất lượng dịch, Viettonkin đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc của tôi, Chúc viettonkin luôn phát triển thịnh vượng "

ABOUT US

Giới thiệu về chúng tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis ising elit. Lpsa perspiciatis nicessitatibus suga sed a beatea voluptas eaque.

Ban lãnh đạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis ising elit. Lpsa perspiciatis nicessitatibus suga sed a beatea voluptas eaque.

Giá trị

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis ising elit. Lpsa perspiciatis nicessitatibus suga sed a beatea voluptas eaque.

Our  Presence

CAMOBIDA OFFICE

 

MALAYSIA OFFICE PHILIPPINES OFFICE

NO. 16, street 572, Sangkat

bueung kok 2, Khan Toul

Korl Phnom penh, Cambodia

 

T: (+855)236 200 900

F: (+855) 97388 3735

E:cambodia@viettonkintrans-lation.com

NO. 16, street 572, Sangkat

bueung kok 2, Khan Toul

Korl Phnom penh, Cambodia

 

T: (+855)236 200 900

F: (+855) 97388 3735

E:cambodia@viettonkintrans-lation.com

NO. 16, street 572, Sangkat

bueung kok 2, Khan Toul

Korl Phnom penh, Cambodia

 

T: (+855)236 200 900

F: (+855) 97388 3735

E:cambodia@viettonkintrans-lation.com

Contact  Us