HOTLINE: 0918.866.858

Gọi chúng tôi ngay 

Văn phòng Hà Nội

0918.866.858 04.3872.8518

Văn phòng Hồ Chí Minh

08.3910.0093 08.3911.8211
Quảng cáo trái 2 Quảng cáo trái 1

Công chứng

Công chứng tư pháp

Công chứng tư pháp (hay Chứng thực bản dịch) có thể hiểu là: Một tài liệu sau khi được cộng tác viên với Phòng tư pháp dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác được đóng ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN của Phòng tư pháp quận gọi là bản dịch công chứng hay bản dịch công chứng tư pháp. Cộng tác viên khi đăng ký với Phòng tư pháp phải là cá nhân có bằng đại học hoặc văn bằng cao hơn về ngôn ngữ mình đăng ký.

Theo nghi định số 79/2007/NĐ-CP của chính phủ về việc công chứng, chứng thực tư pháp., Kể từ ngày 01/07/2007 Phòng Công chứng không chứng nhận bản dịch nữa mà thay vào đó Phòng Tư pháp các quận, huyện thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. Mặc dù vậy việc xếp hàng chờ được công chứng vẫn diễn ra không giảm.

Dịch thuật Viettonkin cam kết luôn nỗ lực cao nhất để trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, các sở ban ngành trong và ngoài nước. Sản phẩm dịch công chứng của Chúng tôi luôn được các doanh nghiệp, các sở ban nghành, các khách hàng cá nhân đánh giá cao về độ chính xác cũng như tiến độ quy định.

Chứng thực sao y bản chính

Sao y bản chính là việc nhân bản tài liệu ra thành nhiều bản sao khác nhau và được đóng dấu chứng thực của cơ quan chức năng.

Có 2 loại:

1.  Công chứng sao y tư nhân (làm tại các Văn phòng công chứng do Công chứng viên, luật sư được ủy quyền đóng dấu)

2. Công chứng sao y nhà nước (làm tại các Phòng công chứng quận, huyện, phường - do trưởng phòng ký và đóng dấu). Phòng công chứng cấp Phường không công chứng sao y được các tài liệu nước ngoài.

Theo Luật công chứng tại Việt Nam, tài liệu công được công chứng ở Phòng tư pháp và Văn phòng tư pháp có giá trị pháp lý ngang nhau, khách hàng có thể chọn một trong hai loại công chứng.